ردیف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  1

  دکتر سید مهدی میرهاشمی

  سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری- رئیس کمیته

  2

  دکتر مهدی رنجبران

  مدیر امور پژوهشی عضو کمیته  

  3

  دکتر اردشیر علی زاده شهریور

  مسئول ثبت بیماری‌های دانشگاه - دبیر کمیته

  4

  دکتر سولماز فرخ زاد

  رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه - عضو کمیته

  5

  مهندس شاهدخت رفیعی

  سرپرست آمار  و فناوری اطلاعات دانشگاه - عضو کمیته

  6

  مهندس علی قنبری نیکو

  کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی بیمارستان‌های معاونت درمان دانشگاه - عضو کمیته


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0