تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 
متقاضيان مي توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رساني معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند. 0011/13/ آغاز ثبت نام: 1400/09/25 مهلت ار ...       


           6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0