دوران

  لطفا صبر کنید ...

  دکتر اردشیر علی زاده شهریور

  مسئول واحد

  • تحصيلات : MD

  دکتر اردشیر علی زاده شهریور

  مسئول واحد

  • تلفن : 02833357039
  • پست الکترونیکی : qazvin.registry@qums.ac.ir

  دکتر سولماز فرخ زاد

  مسئول برنامه ثبت سرطان

  • تحصيلات : MD

  دکتر سولماز فرخ زاد

  مسئول برنامه ثبت سرطان

  • تلفن : 02833357039
  • پست الکترونیکی : qazvin.registry@qums.ac.ir

  ساره جلالی

  کارشناس فناوری اطلاعات

  • تحصيلات : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات( منابع اطلاعاتی)

  ساره جلالی

  کارشناس فناوری اطلاعات

  • تلفن : 02833357039
  • پست الکترونیکی : s.jalali@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0