• ساعت : ۸:۳۰:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 
دكتر كوروش اعتماد به عنوان مشاور و مسئول برنامه مدیریت ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت منصوب شد

دکتر کوروش اعتماد طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان مشاور و مسئول برنامه مدیریت ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت منصوب شد.

 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، متن حکم به این شرح است:

جناب آقای دکتر کوروش اعتماد
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
با سلام و احترام


نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به عنوان «مشاور و مسئول برنامه مدیریت ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت» منصوب میشوید.
از آنجائیکه ثبت بیماریها و پیامدهای آن و سایر مطالعات مرتبط در بررسی و ارزشیابی وضعیت نظام سلامت و در نهایت اتخاذ تصمیم‌های سیاستی مبتنی بر شواهد از اهمیت ویژهای برخوردار است، اهتمام و توجه جدی و ویژه شما به ساماندهی، نظم بخشی، شبکه سازی و ایجاد همافزایی در ساختاهای موجود مورد انتظار است. همچنین لازم است با توجه به شرایط و اقتضائات موجود ضمن دریافت نظرات دست اندرکاران و محققین در این موضوع، برنامه آتی توسعه و ارتقای این حوزه را تدوین و ارائه نمائید.
لازم است در این مسیر ضمن رعایت دقیق اصول و قوانین بالادستی از جمله رعایت صیانت و امانت از داده های بیولوژیک و اقلام اطلاعاتی، زمینههای شفافسازی در اختیار گذاشتن ظرفیتهای موجود از جمله دادههای مرتبط را به صورت
عادلانه جهت استفاده محققین و بهرهبرداری از آن را تدوین و پس از اخذ مجوزهای لازم اجرایی نمائید. همچنین توجه و تمرکز فعالیتهای آتی آن حوزه بر تدوین سازوکارها و حمایت از تحقیقاتی که با استفاده از این زیرساخت، سوالات اساسی نظام سلامت را پاسخ دهد در اولویت قرار گیرد. اهم انتظارات اینجانب از شما به شرح زیر است:

کاربردی سازی حیطه ها، عناوین و محتوای برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در کشور بر اساس
نیازسنجی از معاونت های بهداشت، درمان و سازمان غذا و دارو
 هدایت و تسهیل انجام تحقیقات کاربردی در بستر برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در کشور
 استانداردسازی جمع آوری دادهها با هدف امکان تبادل و استفاده ذینفعان ضمن رعایت حقوق و مالکیت معنوی و مادی
 کمک به سیاستگزاری تامین دارو از طریق شاخص های قابل احصاء پیامدهای تشخیصی و درمانی در بستر برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در کشور
 تبیین و اجرای استانداردهای فنی و امنیتی یکپارچه و بهینه در نرم افزارهای برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در کشور
 کمک به سیاستگذاری سازمان های بیمه گر از طریق تحلیل نتایج مداخلات تشخیصی و درمانی
 ماموریت محور نمودن دانشگاه های علوم پزشکی کشور در برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در کشور باهدف ارتقای کیفیت و اجتناب از موازی کاری
 ارتقای عدالت و تسهیل در بهره مندی از داده های برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در کشور
فراهم نمودن زمینه و امکان پاسخگویی به سوالات معاونت های بهداشت و درمان کشور
 عملیاتی نمودن اتصال و تبادل داده های برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در کشور با سامانه های ملی سلامت در وزارت بهداشت و سایر دستگاه های مرتبط و هموارسازی نیل به پرونده الکترونیک سلامت (بهداشت و درمان)
 اتخاذ راهکارهای مناسب جهت نیل به ماموریت های محول شده مرتبط بر اساس اسناد بالادستی
 تدوین برنامه ۵ ساله مشتمل بر اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر اساس اسناد بالادستی
برای این منظور شورای مدیریت برنامه ثبت بیماری و پیامدهای سلامت تشکیل و ضمن پیشنهاد تصویب دستورالعمل ها و فرایندهای آن، اقدامات این برنامه را پیگیری و اجرایی نمایید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال، ضمن رعایت عدالت و شفافیت، پاکدستی و با روحیه جهادی در دستیابی به این اهداف موفق و سربلند باشید.
دکتر یونس پناهی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0