• ساعت : ۱۲:۲۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 
موفقیت های حوزه تحقیقات و فناوری
موفقیت های حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی قزوین در سال 1400 تشریح شد

دکتر سیدمهدی میرهاشمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص دستاوردهای این معاونت در سال 1400  گفت: در این سال، واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، از جایگاه 23 در دانشگاه های کشور، به جایگاه شش، و در بین دانشگاه های تیپ دو، از جایگاه 16، به جایگاه دو رسید.

وی اظهار کرد که مشارکت این واحد در پنج برنامه ملی مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت و در لیست برنامه ملی واقع شد و در هماهنگی این واحد با دانشگاه های بین المللی، دو پروژه «زندگی سالم» و «چاقی کودکان» به صورت مشارکت با 25 کشور دنیا آغاز و در جمع کشورهای پیشرو قرار گرفت.

راه اندازی شش واحد توسعه تحقیقات بالینی در مراکز آموزشی و درمانی

این مقام مسؤول، دستاوردهای حوزه تحقیقات بالینی را راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در کلیه مراکز آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه، مشتمل بر شش مرکز دانست و گفت: راه اندازی شورای پژوهشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه به صورت مستقل از دیگر اقدامات این واحد بوده است.

کسب رتبه برتر کشوری مرکز کوهورت سلامت کارکنان

دکتر میرهاشمی گفت: مرکز کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه بیش از یک هزار و 170 تَن از کارکنان دانشگاه را در طرح کوهورت سلامت کارکنان مورد ارزیابی وضعیت سلامت جسمی و روانی قرار داد و رتبه برتر مرکز کوهورت سلامت کارکنان در ارزشیابی سالیانه شاخص های مطالعات کوهورت و بیوبانک کشور را به دست آورد.

کسب نمایه بین المللی ابسکو توسط مجله انگلیسی زبان بیماریهای التهابی

وی با بیان اینکه در سال 1400 انتشار نشریه بیماری های التهابی،(Journal of Inflammatory Diseases) به زبان انگلیسی آغاز و در پایگاه ابسکو و سایر پایگاههای بین المللی نمایه سازی شد، گفت: رشد استنادات مجله از عدد 19 به عدد 29 در پایگاه اسکوپوس حاکی از ارتقای کیفی و علمی مقاله های انتشار یافته در این سال است.

رشد تولید مقالات بین المللی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، دکتر میرهاشمی بیان کرد: تکمیل اطلاعات علم سنجی اعضای هیات علمی در پروفایل Scopus به میزان 87 درصد، در پروفایل Goolge Scholar 95 درصد و در پروفایل Orcid  100 درصد انجام شده است.

وی گفت: در سال 1400 شاخص H (H تعداد مقالات پژوهشگر که به هر کدام حداقل H بار استناد شده باشد)دانشگاه از 47 به 63 ارتقا یافته و میزان تولید مقالات بین المللی از 361 مقاله در سال 1399 به 470 مقاله در سال 1400 افزایش داشته است.

به گفته دکتر میرهاشمی، خرید، نصب، و راه اندازی سِرور و نرم افزار کتابخانه ای تحت وب 11 کتابخانه تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای ارایه خدمات خدمات الکترونیک به مخاطبات از دیگر اقدامات مهم گروه اطلاع رسانی پزشکی بود.

کسب امتیاز کامل در سامانه جامع پژوهان

مسؤول حوزه پژوهش دانشگاه اظهار کرد: در واحد مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات، ضمن اینکه 219 طرح تحقیقاتی هیأت علمی، 53 طرح تحقیقاتی دانشجویی و پنج طرح تحقیقاتی مشترک تصویب شد؛ 137 طرح تحقیقاتی هیأت علمی و 28 طرح تحقیقاتی دانشجویی خاتمه یافت. وی ادامه داد که قراردادهای تحقیقاتی و درخواست های تحقیقاتی نیز در سامانه جامع پژوهان، الکترونیکی شد و در این سامانه امتیاز کامل و 100 به دست آمد.

رتبه چهارم کشوری برای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

به گفته دکتر میرهاشمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هم موفق شد رتبه چهارم کشوری را بر اساس نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی در بین 113 مرکز تحقیقاتی هم تراز در سطح کشور کسب کند.  وی اضافه کرد کسب رتبه 18 در بین 68 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور و کسب رتبه 10 در بین 35 دانشگاه تیپ دو در سطح کشور موجب شد تا رتبه ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتقا یابد.

رونمایی از سه محصول دانش ­بنیان

مسؤول حوزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: رونمایی از سه محصول دانش­بنیان تولیدی فناوران مرکز رشد، کسب رتبه برتر فناوری توسعه سلامت در کشور، عقد 15 قرارداد بین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، داوری و ثبت 10 مورد اختراع در سامانه اختراعات کشور، راه­اندازی مرکز رشد اقماری در دانشکده بهداشت و 10 طرح فناوری پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه، از دستاوردهای گروه توسعه فناوری سلامت در سال 1400 بود.

دکتر میرهاشمی در خصوص عملکرد کمیته اخلاق نیز گفت: 514 مورد گواهی مصوب كمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پس از بررسی 563 مورد طرح تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب درون دانشگاهی و 21 مورد برون دانشگاهی صادر شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0