• ساعت : ۸:۲۴:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 
فراخوان شركت در بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی (سال 1400)
متقاضيان مي توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رساني معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند. 0011/13/ آغاز ثبت نام: 1400/09/25 مهلت ارسال آثار: 1400/10/09

 

دستور العمل ثبت نام 

شاخص هاي ارزيابي 

فراخوان 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0