کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19- گزاره برگ
گزاره برگ - شماره دو

موارد اشاره شده :

  • توصیف کمی در مورد *طرح ها و مقالات تحقیقات کووید-۱۹ در کشور تا اواخر دی ماه ۱۳۹۹

  • معرفی یک پژوهش؛ *نقش پژوهشگران علوم پایه پزشکی در همزیستی مسالمت آمیز با کووید-۱۹

  • معرفی دو سامانه جهت دسترسی به *تحقیقات، مقالات و ترجمان دانش تحقیقات کووید-۱۹

 

کاری از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ در کشور 


جهت دریافت فایل کلیک کنید