اخبار
spayk-vovid 19
جهش در پروتئین اسپایک یا همان پروتئین زائده های ویروس کووید ۱۹ ثابت شده است

تغییر اسید آمینه  D614که ناشی از جهش نقطه ای است  به G614شناسایی شده است .

ویروس با نوع پروتئین اسپایک‌ ، G614 ، به سرعت در سرتاسر جهان گسترش یافت و نسبت به نوع اصلی ویروس با پروتئین D614  فراتر رفت.

این جهش سبب انتقال بیشتر و عفونت زایی بالاتر ویروس کووید ۱۹ شده است.

توضیحات بیشتردرمجله نیوانگلند

باعنوان:

A Mutation in SARS-CoV-2 Spike Protein Is Associated with Increased Infectivity

نسخه قابل چاپ