اخبار
rajaee-jalaseh
جلسه ثبت های بیمارستان شهید رجایی جلسه ثبت های بیمارستان شهید رجایی با شروع سه برنامه رجیستری در حوزه های آسیبهای نخاعی ، تروما و کیست هیداتید در دی ماه 98 تشکیل شد
نسخه قابل چاپ