اخبار
resident-conf
جلسه توجیهی و هماهنگی با رزیدنتهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین –بهمن 1398

جلسه توجیهی  و هماهنگی با رزیدنتهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت همکاری در پایان نامه ها و مشارکت در برنامه رجیستری بهمن ماه 98 در معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل شد

نسخه قابل چاپ