اخبار
sabt
واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بین 23 دانشگاه علوم پزشکی تیپ 2 کشور در حوزه تحقیقات و فناوری به مقام دوم دست یافت.

دکتر اردشیر علی زاده شهریور مسئول واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت با گزارش این افتخار اضافه کرد،در آخرین گزارش واحد نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در دیماه 98 منتشر شد عملکرد واحدهای مختلف حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاههای  کشور را در سال 97 بررسی و تحلیل و منتشر کرده است که این واحد در بین 23 دانشگاه تیپ2 مقام دوم و در مقایسه بین 46 دانشگاه (غیر از دانشگاههای تیپ1 که معیار مقیاس متفاوتی دارند) به مقام چهارم دست یافت.

دکتر اردشیر علی زاده این درخشش را در حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه مدیون تلاش همه همکاران در حوزه ستادی معاونت تحقیقات و فناوری، سایر معاونت های دانشگاه ، بیمارستان ها و دانشکده ها دانست که با انجام کار گروهی و همدلی و تلاش مضاعف علاوه بر جبران سالهای از دست داده،موفق به دریافت این مقام ها دانست. مسئول این واحد ابراز امیدواری کرد در سال جاری و در سال 1399 با پیگیری شعار هر گروه علمی – یک برنامه رجیستری بتوانیم با حفظ مقام های بدست آمده ، نگاهی هم به بالاتر رفتن این رتبه در کشور شویم.

نسخه قابل چاپ