واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر جهت اجرای پروژه های ملی آماده می شود

1399/11/21 سه‌شنبه

به گزارش مدیر هماهنگی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی معاونت پژوهشی ، فعالیت این واحد ها در مشارکت های پژوهشی در سطح ملی گسترش می یابد.

خانم دکترسولمازفرخ زاد با توضیح در مورد نقش این واحدها در پوشش و حمایت از تحقیقات بالینی ، آنرا لازمه بازمهندسی و نگاه متفاوت دانست و ابراز امیدواری کرد تا با گسترش فعالیت این واحدها ، انگیزه انجام پروژه های پژوهشی بین اعضای هیئت علمی بالینی و پرسنل و دانشجویان  بیشتر شود. سعی بر این است این واحدها با نقش نظارتی و همکاری و مشارکت در پروژه های پژوهشی درون دانشگاهی، منطقه ای و ملی بتوانند در راستای اهداف تعیین شده قدم های موثری را برداشته و سبب ارتقاء علمی و پژوهشی بیمارستان ها گردد.

نسخه قابل چاپ