شروع جلسات هماهنگی مرکز تحقیقات متابولیک ، مسئول دبیرخانه سرطان ومسئول برنامه رجیستری دانشگاه

1399/6/2 يكشنبه

در یک نشست صمیمانه  رئیس مرکز تحقیقات متابولیک با مسئولین ثبت سرطان و ثبت بیماری ها وپیامدهای سلامت، برنامه های متنوعی به بحث گذاشته شد . از مهمترین آنها پروژه های مربوط به کرونا ،تشکیل تیم های تحقیقاتی و استفاده از پرسنل بیمارستان ها در این تیم ها و طلب همکاری و مساعدت اعضای هیئت علمی در تیم های پژوهشی می باشد
 
نسخه قابل چاپ