1

دکتر محمد مهدی امام جمعه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه - رییس کمیته

2

دکترسیدمهدی میرهاشمی

مدیر پژوهشی دانشگاه - عضو کمیته

3

دکتر اردشیر علی زاده شهریور

مسئول ثبت بیماری‌های دانشگاه - دبیر کمیته

4

دکتر سولماز فرخ زاد

رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه - عضو کمیته

5

مهندس محمدعلی علویری

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه - عضو کمیته

6

مهندس علی قنبری نیکو

کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی بیمارستان‌های معاونت درمان دانشگاه - عضو کمیته