vahed

 

برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در سال 1393 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در معاونت تحقیقات و فناوری مطرح و به تصویب رسید و توسط جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری، با هدف اصلی راه اندازی حداقل 20 نظام ثبت بیماری ها در موضوعات اولویت دار حوزه بهداشت و درمان و  علوم پزشکی ابلاغ گردید.