اطلاعیه
رجیستری حوادث ترافیکی کلید خورد

در جلسه 11 دی ماه سال 98 در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و در دفتر واحد ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت و با حضور جناب آقای دکتر اکبری (گروه فوریت ها) گفتگوهایی مبنی بر چگونگی رجیستری  حوادث ترافیکی در منطقه آمایش 6 کشوری آغاز شد.

این برنامه با سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با همکاری بسیاری از گروههای علمی و عملیاتی دانشگاه و سازمانهای همکار خارج دانشگاه شکل خواهد گرفت.